بی توجهی مدنی در زندگی شهری

همه‌ی ما بی آنکه متوجه باشیم ، نوعی “بی‌توجهی” را در جامعه اجرا میکنیم! بهتراست به شش ماه قبل برگردیم، وقتی که برای دانشگاه به مشهد آمدم، همیشه رفتار های جدید برایم‌ جذاب بودند، حالا در یک شهر جدید با رفتارهایی متفاوت هستم. اوایل وقتی در اتوبوس، مترو یا هر جای دیگری احساس تنهایی میکردم، […]