آخرین مطالب وبلاگ من

تاب آوری شهری

تاب آوری مفهوم کلی  تاب آوری تا حدودی با بررسی لغوی آن قابل درک است. مفهومی که درباره توانایی بازیابی،

مشاهده بیشتر