آخرین مطالب وبلاگ من

تاب آوری شهری

تاب آوری مفهوم کلی  تاب آوری تا حدودی با بررسی لغوی آن قابل درک است. مفهومی که درباره توانایی بازیابی،

مشاهده بیشتر

محمد وحیدی برجی

دانشجو مهندسی شهرسازی